Integritetspolicy

Added digital scandinavia AB respekterar din integritet och din rätt att kontrollera dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med att informera dig om vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda dina data som om det vore vår största affärshemlighet.


Added digital scandinavia AB:s ("Företaget") integritetspolicy beskriver vilken data vi samlar in, syftet med behandlingen, hur du kan kontrollera dina egna data och hur du kontaktar oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår i en app eller på en webbplats som hanteras av Företaget. Företaget är personuppgiftsansvarig enligt dessa villkor och ansvarar för behandling enligt gällande lagstiftning.


Här är en sammanfattning av vad du kan förvänta dig av att besöka vår webbplats:

 • Vi spårar din webbaktivitet i marknadsföringssyften.
 • Vi samlar in personuppgifter för marknadsföringsändamål och kommunikation.
 • Vi behandlar personuppgifter genom att skicka dem till integrerade e-post- och CRM-system för marknadsföring och vårdsyften.
 • Vi sparar personuppgifter i våra system för analysändamål.
 • Ditt beteende och webbaktivitet kan användas för marknadsföringsändamål såsom profilering och marknadsanalys.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Företaget samlar in information främst från dig som kund.


Företaget registrerar personuppgifter i samband med:

 • Anmälan av en tjänst som erbjuds genom de olika plattformarna som erbjuds av Företaget.
 • När du anger din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser och sociala medier.
 • Om du registrerar dig för e-postprenumerationer.
 • Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, såsom IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att fylla i ett samtyckesformulär på webbplatsen godkänner du att din personliga information (till exempel namn, telefon, e-post, organisation) får användas i marknadsföringssyfte för de tjänster du exponeras för där du ombeds fylla i din personliga information. Vi samlar också in din IP-adress, geografiska position och intressen för att bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

Genom att bläddra på vår webbplats godkänner du också att vi kan lägga till cookies, både så kallade tredjeparts- och förstapartscookies, på din dator. Dessa cookies kommer att följa dig och ditt onlinebeteende för att erbjuda dig marknadsföring baserat på ditt onlinebeteende.


Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter främst för de syften som anges nedan och för eventuella ytterligare syften som anges vid tidpunkten för insamlingen:

 1. För att uppfylla beställningar av tjänster genom en av de plattformar som erbjuds av Företaget;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, korrigera felaktig information eller skicka information du begärt, till exempel nyhetsbrev;
 3. För systemadministration och för att erhålla statistiska data om våra användares beteenden och mönster, detta identifierar inte någon enskild utan sker på aggregerad nivå;
 4. För att utveckla, leverera och förbättra våra tjänster genom analys av ditt beteende på våra webbplatser.
 5. Personuppgifter används också för analys för att genomföra segmentering/profilering, för att utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 6. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av webbplatsen som erbjuds genom Företaget genom att anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;


Information som kan lämnas ut

Vi kan dela information med andra företag som behandlar data på vårt uppdrag för att utföra våra tjänster, d.v.s. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Dock säkerställer all hantering av personuppgifter alltid hög säkerhet och konfidentialitet.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan personuppgifter samlas in via till exempel cookies. Detta görs endast genom ett separat samtycke. Detta kommer att lagra informationen om din användning och de sidor som besöks. Detta kan vara teknisk information om din enhet och internetanslutning som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. När du besöker våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig för att lära oss mer om våra användare. Detta kan göras direkt eller genom användning av tredjepartsteknik.


Rättslig grund, lagring och utlämnande av personuppgifter

Genom att lämna data till Företaget ger du ditt tillstånd för Företaget att registrera och lagra information om vilken tjänst som köpts och behandla de angivna personuppgifterna för de angivna ändamålen. Som rättslig grund för behandlingen kommer Företaget att hänvisa till uppfyllandet av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras för de ändamål som anges ovan. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter, se rubriken Hur man kontaktar oss.

Behandlingen är i enlighet med gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte behålls för en längre period än nödvändigt för behandlingens ändamål. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. För marknadsföringsändamål används inte information äldre än 3 år. Detta innebär att uppgifter kommer att raderas när de inte längre är relevanta eller nödvändiga för analys eller direktmarknadsföring för de syften för vilka de har samlats in. Viss information kan behållas längre när det krävs på grund av andra juridiska krav. Dock säkerställer all hantering av personuppgifter alltid hög säkerhet och konfidentialitet.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter och du kan påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer, på eget eller kundens initiativ, att rätta data som visar sig vara felaktiga. Du kan också när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att deras användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken "Hur man kontaktar oss"). Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter, vänligen kontakta Företaget eller du kan kontakta Datainspektionen i ditt land, hitta rätt myndighet på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar genom att klicka på "avregistrera" i e-post- och SMS-kommunikationen som vi skickar till dig eller uppdatera din profil som inloggad användare med våra tjänster. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att hjälpa dig att avböja vår kommunikation.

Du kan en gång om året få information om de personuppgifter som är registrerade i skriftlig form från Företaget.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, webbplatser eller material publicerade av tredje parter, är dessa länkar endast avsedda för informationsändamål. Eftersom Företaget inte har kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material, ansvarar vi inte för dess innehåll. Företaget är också inte ansvarigt för eventuella skador eller förluster som kan uppstå från användningen av dessa länkar.


Hur man kontaktar oss

För ytterligare information om hantering av personuppgifter eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Added digital scandinavia AB
Folkungagatan 108
116 30 Stockholm

Denna integritetspolicy gäller från 2022-05-09